81193

Σήμερα οι άνθρωποι ζούμε σε μικρές κοινότητες. Ζούμε μαζί σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε, εξυπηρετούμε και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί μια κοινότητα. Εμείς ζωγραφίσαμε τη γειτονιά μας, τα σπίτια μας και το σχολείο μας. Βαδίσαμε στις διαδρομές που κάνουμε κάθε μέρα όταν ερχόμαστε στο σχολείο. 

Αυτά που μαθαίνουμε στην τάξη, βιωματικά τα μεταφέρουμε στη σχολική κοινότητα, με εικαστικές παρεμβάσεις στο προαύλιο του σχολείου μας….. οι μαθητές της Γ΄ τάξης.