σημαιοφόροςΠραγματοποιήθηκε  σήμερα  Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνου κατάθεσης στεφάνου. 

Σύμφωνα με αυτήν:

Για την α΄ περίοδο (28η Οκτωβρίου) κληρώθηκαν:

Σημαιοφόρος: Χηρόπουλος Γεώργιος

Παραστάτης 1: Καλύβα Χριστίνα

Παραστάτης 2: Βαρκούτα Μαρία

Παραστάτης 3: Κοκόρου Παναγιώτα

Παραστάτης 4: Σάρκου Μαρία

Παραστάτης 5: Κουβέλης Ιωάννης

Για τη β΄περίοδο (25η Μαρτίου) κληρώθηκαν:

Σημαιοφόρος: Σέχου Αλέξη

Παραστάτης 1: Μαρρή Μήνα

Παραστάτης 2: Καλύβα Δήμητρα

Παραστάτης 3: Μακρή Χαραλαμπία -Ελπίδα

Παραστάτης 4: Κούτουλας Γεώργιος

Παραστάτης 5: Καρίπη Ελένη

Υπ. κατάθεσης στεφάνου: Ληξουριώτη Κωνσταντίνα