Χωρίς τίτλο (1)Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας με το Δημοτικό Σχολείο της Γαλλίας Frontenex

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης συνεργάστηκαν με επιτυχία και ολοκλήρωσαν την περιγραφή του σχολείου μας στα γαλλικά για να την παρουσιάσουν στους συνομηλίκους τους στη Γαλλία, στο Frontenex. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στην εκπ/κό των Γαλλικών  για την προσπάθεια τους και για το άρτιο αποτέλεσμα!!!

Les élèves de la sixième ont travaillé en collaboration et sont arrivés au bout d’ un vidéo de présentation  de leur école et de leur routine scolaire. Nous ésperons vous donner une image de notre vie scolaire autant que possible claire et explicite et que vous appréciez notre effort. Nos salutations du fond de notre coeur!
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το σχετικό video