Κατά το σχολικό έτος 2020-2021  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα Εκπαιδευτικός
Α΄ Κίσσα Αικατερίνη
Β΄  Τσίρκας Γεώργιος
Γ΄  Δημήτρουλας Χρήστος
Δ΄ Σάρκου Παναγούλα
Ε΄ Τσιρώνη Ειρήνη
ΣΤ΄ Πάνος Ιωάννης
Τμήμα Ένταξης Φραντζεσκάκη Παναγιώτα
Φυσική Αγωγή Τσατσαρώνης Λουκάς
Μουσική Κυτέα Ιωάννα
Αγγλικά Κύρβεη Μαρία – Χριστίνα
Γαλλικά  Γιαννακιτσίδου Μυροφόρα
Πληροφορική Καλλία Αργυρώ
Ολοήμερο Τμήμα   Όλοι οι εκπ/κοί υπεύθυνοι των τάξεων εκ περιτροπής
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη