Κατά το σχολικό έτος 2022-2023  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα Εκπαιδευτικός
Α΄ Δόσιου Κωνσταντίνα
Β΄ Σάρκου Παναγούλα
Γ΄  Τσίρκας Γεώργιος
Δ΄  Κίσσα Αικατερίνη
Ε΄ Βαλαούρα Αθανασία
ΣΤ΄ Δημήτρουλας Χρήστος
Τμήμα Ένταξης
Φυσική Αγωγή Σιμιτσοπούλου Ασημούλα
Μουσική
Αγγλικά Τσαμασιώτη Αικατερίνη
Γαλλικά
Πληροφορική Καλλία Αργυρώ
Ψυχολόγος  Καραμπελά Έλενα
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη