Κατά το σχολικό έτος 2021-2022  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα Εκπαιδευτικός
Α΄ Κατσίκη Ευθυμία
Β΄  Κίσσα Αικατερίνη
Γ΄  Τσίρκας Γεώργιος
Δ΄ Δημήτρουλας Χρήστος
Ε΄ Σάρκου Παναγούλα
ΣΤ΄ Σαββίδου Χρυσούλα
Τμήμα Ένταξης Αλεξίου Αικατερίνη
Φυσική Αγωγή Κουτίνας Δημήτριος
Μουσική ———————-
Αγγλικά Γκούνη Ελένη
Γαλλικά  Γιαννακιτσίδου Μυροφόρα
Πληροφορική Καλλία Αργυρώ
Ολοήμερο Τμήμα   Όλοι οι εκπ/κοί υπεύθυνοι των τάξεων εκ περιτροπής
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη