Μνημόνιο ενεργειών για την διαχείριση σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα

    Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο.Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. Για τον σκοπό αυτό κατά το σχολικό έτος 2014-2015 συντάχτηκε το  Σχεδίο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για μεγαλύτερη ενημέρωση ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους

 

Ενημερώνομαι  για το σεισμό – Ο.Α.Σ.Π.

 

Για τους μικρούς μας φίλους

 

Σεισμός- Ας είμαστε προετοιμασμένοι

 

Προετοιμάσου τώρα για το σεισμό

 

Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό

 

Προστατευτείτε από τους σεισμούς

 

Οδηγίες για μέτρα σεισμικής προστασίας στο σχολείο

 

Σεισμός- Η Γνώση είναι Προστασία

 

Σεισμός- Η Γνώση είναι Προστασία 2

 

Μνημόνιο ενεργειών για την διαχείριση σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα

 

Ενημερώνομαι για τη αντιμετώπιση πυρκαγιάς – Πυροσβεστικό Σώμα

 

Ο καπνούλης συμβουλεύει

 

Πυροσβεστήρες

 

Πρόληψη αντιμετώπιση πυρκαγιών