Κατά το σχολικό έτος 2019-2020  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα Εκπαιδευτικός
Α΄ Τσίρκας Γεώργιος
Β΄ Σάρκου Παναγούλα
Γ΄ Κίσσα Αικατερίνη
Δ΄ Γελαδάρη Ειρήνη
Ε΄ Πάνος Ιωάννης
ΣΤ΄ Δημήτρουλας Χρήστος
Τμήμα Ένταξης
Φυσική Αγωγή Κουτίνας Δημήτριος
Μουσική Κυτέα Ιωάννα
Αγγλικά Βίλλια Ευθυμία – Χριστίνα
Γαλλικά  Γιαννακιτσίδου Μυροφόρα
Πληροφορική Κουτούλα Βασιλική
Ολοήμερο Τμήμα   Όλοι οι εκπ/κοί υπεύθυνοι των τάξεων εκ περιτροπής
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη