Κατά το σχολικό έτος 2018-2019  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Α΄ Σάρκου Παναγούλα
Β΄ Κίσσα Αικατερίνη
Γ΄ Γελαδάρη Ειρήνη
Δ Δημήτρουλας Χρήστος
Ε΄ Τσίρκας Γεώργιος
ΣΤ΄ Πάνος Ιωάννης
Τμήμα Ένταξης Παπαδημητρίου Δήμητρα
Παράλληλη Στήριξη
Φυσική Αγωγή Μανανάς Αθανάσιος
Μουσική  Κυτέα Ιωάννα
Αγγλικά  Μπέλεχα Ολυμπία
Γαλλικά Γιαννακιτσίδου Μυροφόρα
Πληροφορική Μπουντόλος Δημήτριος
Ολοήμερο Τμήμα   Όλοι οι εκπ/κοί υπεύθυνοι των τάξεων εκ περιτροπής
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη