Κατά το σχολικό έτος 2015-2016  η σχολική μας μονάδα στελεχώνεται από  τους εκπαιδευτικούς:

Τάξη / Τμήμα/ Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Α΄ Κίσσα Αικατερίνη
Β΄ Σάρκου Παναγούλα
Γ΄ Δημήτρουλας Χρήστος
Δ΄ Τσίρκας Γεώργιος
Ε΄ Πάνος Ιωάννης
ΣΤ΄ Μέρμηγκα Χρυσαυγή
Τμήμα Ένταξης Δώδος Ερωτόκριτος
Φυσική Αγωγή Τσιτσάνης Παναγιώτης
Μουσική  Κυτέα Ιωάννα
Αγγλικά Κουλού Ελένη
Γαλλικά Γιαννακιτσίδου Μυροφόρα
Ολοήμερο Τμήμα Κουκουμπάνης Μιχαήλ
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη