Τάξη Εκπαιδευτικός Ώρες συνεργασίας
Α΄  Κίσσα Αικατερίνη  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Β΄  Χατζάκου Στυλιανή  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Γ΄  Δημήτρουλας Χρήστος  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Δ  Τσίρκας Γεώργιος  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Ε΄  Πάνος Ιωάννης  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
ΣΤ΄  Αργυρόπουλος Γεώργιος  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Τμήμα Ένταξης  Τσουλουφά Φωτεινή  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Φυσική Αγωγή  Κυριζόπουλος Θεμιστοκλής  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Μουσική  Κυτέα Ιωάννα  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Αγγλικά  Βαλάσκα Ευθυμία  Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Ολοήμερο Πουλτσάκης Στέφανος Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα
Διευθύντρια Μασούρα Αικατερίνη Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα