Κανονισμός-Πρόγραμμα

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς,
αγαπητά μας παιδιά
Για να λειτουργήσει το σχολείο χρειάζεται να δεχτούμε όλοι μας ορισμένους κανόνες, η τήρηση των οποίων δεν σημαίνει κατα-πίεση, αλλά πειθαρχία, που αποτελεί μια κοινωνική αναγκαιότητα, στην οποία πρέπει να υποτάσσονται ορισμένες επιθυμίες μας, όσο κι αν πολλές φορές είναι επίμονες και βασανιστικές
Με  σκοπό λοιπόν την καλύτερη συνεργασία σχολείου και γονέων επικοινωνούμε μαζί σας, για  να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Διδακτικό ωράριο λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και κατανομή των διδακτικών ωρών ανα γνωστικό αντικείμενο.