Το σχολείο μας

Κατά το φετινό σχολικό έτος 2018-19, παρακολουθούν τα μαθήματα 263 μαθητές και διδάσκουν 28 εκπαιδευτικοί. Το σχολείο μας είναι 12/θέσιο, έχει 2 τμήματα σε κάθε τάξη. Επίσης λειτουργεί τάξη Υποδοχής, Τμήμα Ένταξης και Επιτροπή Ε.Δ.Ε.Α.Υ(συμβουλευτική από Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό). Στο ολοήμερο πρόγραμμα τα παιδιά ασχολούνται με υπολογιστές, μουσική, θέατρο, γυμναστική κ. ά. Σήμερα το σχολείο μας είναι πολυπολιτισμικό. Υπάρχουν παιδιά από την Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία …..