Ενδοσχολική επιμόρφωση – Διαδραστικά μαθήματα μέσω video

1

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την ενδοσχολική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δημιούργησαν διαδραστικά μαθήματα με τη χρήση του περιβάλλοντος EdPuzzle. Ενεργοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε σε κάποια από αυτά:

Εκπαιδευτικός: Βλαχογιώργου Νίκη (ΠΕ-70), Γ’ τάξη, 

(Δώστε ένα ψευδώνυμο και πατήστε Join open class)

Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας

Εκπαιδευτικός: Λαμπίρη Παυλίνα (ΠΕ-06), Ε’ τάξη

(Δώστε ένα ψευδώνυμο και πατήστε Join open class)

Famous people of the past 1

Famous people of the past 2