Πληροφορική – διαδραστικές δραστηριότητες από την Ε’ τάξη

1

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης δημιούργησαν τις δικές τους παρουσιάσεις επιλέγοντας θέματα σχετικά με την Ιστορία, το περιβάλλον κλπ.

Επιπλέον, δημιούργησαν τις δικές τους διαδραστικές δραστηριότητες  και κάλεσαν τους συμμαθητές τους να τις υλοποιήσουν. 

Κάποιες από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω. Για καλύτερη θέαση μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο της κάθε δραστηριότητας κάνοντας κλικ στα βελάκια που εμφανίζονται πάνω δεξιά σε κάθε μία από αυτές.

Καλή επιτυχία!!!

Το κρυπτόλεξο του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης από την Ελένη Τ. και την Δήμητρα Κ.

 

Πανίδα, από τον Βαγγέλη Τ.

 

Θαλάσσια ζωή από την Δήμητρα Ο. και τον Αργύρη Κ.