«Ποδηλατώ με ασφάλεια» από το Δ1

με ασφάλεια 1

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων στην ενότητα «Ζω Καλύτερα –  Ευ Ζην», οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ’1 ολοκληρώνοντας το σχέδιο δράσης, συνδυάζοντας τις γνώσεις τους σχετικά με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και την πρακτική εφαρμογή τους  στο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής από τον εθελοντή του Οργανισμού «My Grand Road» κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο, δημιούργησαν αφίσα με συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση με το ποδήλατο.  

με ασφάλεια 1

1