Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας

XARAKTIRISTIKI

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν ενεργά σε ποικίλα ψυχοκινητικά, μουσικοκινητικά και παραδοσιακά παιχνίδια.

Στον αύλειο χώρο του σχολείου υλοποιούνται δραστηριότητες με μπάλες – στεφάνια – σχοινάκια – κώνους, δρομικές ασκήσεις, παιχνίδια για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, ασκήσεις βελτίωσης της αντίληψης του χώρου και του προσανατολισμού.

Μέσω ομαδοσυνεργατικών δράσεων αναπτύσσεται η συνοχή της ομάδας, προωθείται η συνεργασία, καλλιεργείται η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις.  Επιπλέον, αναπτύσσεται η φαντασία των παιδιών και ενισχύεται η δημιουργικότητά τους.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε στιγμές από το μάθημα καθώς και την ακροστιχίδα του σχολείου μας με… αθλητική ματιά:

 

ακροστιχίδα του σχολείου μα1 page 0001