«Μαθαίνουμε παίζοντας» από το Α2

Η εκπαίδευση που απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες του 21ου αιώνα τους/τις τοποθετεί στο κέντρο της διδασκαλίας, σε περιβάλλοντα ενεργητικής/βιωματικής μάθησης, αποφορτίζοντάς τους συναισθηματικά και σωματικά, δίνοντάς τους πρωταγωνιστικό ρόλο μέσω του παιχνιδιού, να μάθουν και να ανακαλύψουν αυτόνομα τη γνώση και τον τρόπο σκέψης.

Εκμάθηση της ΑΒ ολοκληρώνοντας παζλ και παζλ αριθμητικής

Τα δεντράκια της αριθμητικής (κατασκευάστηκαν από τους/τις μαθητές/τριες)