Το σποράκι

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία είναι μια διαδικασία που αρχίζει από την παιδική ηλικία και αποβλέπει στη διαμόρφωση ενημερωμένων και ευαισθητοποιημέων πολιτών. ‘Ετσι, αποφασίσαμε να φυτέψουμε σπόρους λαχανικών για να κατανοήσουν οι μαθητές μας τη σημασία των σπόρων, να γνωρίσουν τα στάδια ανάπτυξης και το βιολογικό κύκλο των φυτών και να αισθανθούν

 » Διαβάστε όλο το άρθρο