Εφαρμογές στα Μαθηματικά για τη Β΄ τάξη

mathsΚάντε εξάσκηση στα Μαθηματικά ευχάριστα και διασκεδαστικά!

Δείχνω  τον αριθμό στα 100 κουτάκια

http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html

Ενώνω  τους αριθμούς με τη σειρά

http://www.abcya.com/connect_the_dots_50.htm

Σχηματίζω αριθμούς

http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

Επιλέγω τον σωστό αριθμό

http://www.ictgames.com/sharknumbers.html

http://www.ictgames.com/partition.html

Σχηματίζω αριθμούς

 » Διαβάστε όλο το άρθρο