Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης-Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον 2 Σαββατοκύριακα το μήνα

http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/Η-τσάντα-στο-σχολείο-εγκύκλιος-15-1-2019.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2018/09/Microsoft-Word-Η-τσάντα-στο-σχολείο-2018.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/ΤΣΑΝΤΑ-ΣΤΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-2018-2019-converted.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/Ενημερωτικό-σημείωμα-ΦΕΒ-2019.pdf

Η τσάντα στο σχολείο δύο φορές το μήνα για το σχολικό έτος 2018-2019

Αγαπητοί γονείς, Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε να εφαρμόσει τη δράση με τίτλο: «Η τσάντα στο σχολείο», σύμφωνα με την εγκύκλιο, με αριθμ. Πρωτ. Φ7//ΦΜ/139107/Δ1/27-08-2018 του Υπουργείου Παιδείας…