Η τσάντα στο σχολείο δύο φορές το μήνα για το σχολικό έτος 2018-2019

Αγαπητοί γονείς, Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε να εφαρμόσει τη δράση με τίτλο: «Η τσάντα στο σχολείο», σύμφωνα με την εγκύκλιο, με αριθμ. Πρωτ. Φ7//ΦΜ/139107/Δ1/27-08-2018 του Υπουργείου Παιδείας…