Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Σοφία Τσιακμάκη, Ψυχολόγος ΠΕ23