Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius

Eγκρίθηκε η συμμετοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου σε Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη Comenius με τίτλο «Landmarks and Monuments» (Oρόσημα και Μνημεία).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια και συμμετέχουν σχολεία από τις επτά χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Αφήστε μια απάντηση