ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) ότι οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025 θα γίνονται δεκτές από 1  έως και 20 Μαρτίου 2024.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται  καθημερινά ως εξής:

 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 10.00  π.μ. – 12.00 π.μ.,

Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.45-12.45  κατόπιν ραντεβού το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικά (2310358672) ή ηλεκτρονικά στο  e-mail του σχολείου (mail@dim-asvest.thess.sch.gr) μετά από επιβεβαίωση, στο οποίο θα αναγράφετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

1585073354