ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ

Την Τρίτη 3-12-2019 θα γίνει συγκέντρωση-ενημέρωση γονέων
των μαθητών και μαθητριών του Β1 και Β2, στις 5.30 μ.μ.
Η ενημέρωση θα γίνει από τις εκπαιδευτικούς
Ξανθοπούλου Γεωργία και Ρουμελιώτου Όλγα αντίστοιχα,
στις αίθουσες του Β1 και Β2.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου