ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΙΣΜΟ

O σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά την Ελλάδα και άλλες χώρες του πλανήτη. Οι περισσότεροι σεισμοί που γεννιούνται στη χώρα μας δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο μερικοί είναι πολύ ισχυροί και έχουν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον.
Στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε έναν ενδεχόμενο σεισμό, πραγματοποιήσαμε ως σχολείο άσκηση ετοιμότητας, την Τετάρτη 6-11-19. Ή άσκηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αφού έγινε με καλό συντονισμό,
και προσπάθεια όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου