ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Γ1

Την Τετάρτη 20-11-2019, και ώρα 6.30 μ.μ., θα γίνει
συγκέντρωση-ενημέρωση γονέων του Γ1,
από τη δασκάλα του τμήματος κυρία Ευγενία Τσόκου.
Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Γ1.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου