Λήξη μαθημάτων-Επίδοση Ελέγχων Προόδου, Τίτλων Προόδου και Τίτλων Σπουδών

Τα μαθήματα για το διδακτικό έτος 2018-2019 λήγουν την Παρασκευή 14-06-2019. Οι μαθητές με τους γονείς και κηδεμόνες τους θα προσέλθουν στο σχολείο στις 08:15. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα ενημερωθούν για την αγωγή και πρόοδο των μαθητών και μαθητριών και θα τους επιδοθούν οι Τίτλοι Προόδου για τους μαθητές και τις μαθήτριες  της Α΄ και Β΄ τάξης, οι Έλεγχοι Προόδου του Γ΄ τριμήνου και οι Τίτλοι Προόδου για τους μαθητές και τις μαθήτριες  της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης και οι Έλεγχοι Προόδου του Γ΄ τριμήνου και τα αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης.

Η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο δε θα λειτουργήσουν. Μετά την επίδοση των Τίτλων οι μαθητές αποχωρούν με τους γονείς και κηδεμόνες τους.