Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2010

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2010 θα πραγματοποιηθούν από 6  Μαΐου έως και 20 Μαΐου 2019.

Στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες  που γεννήθηκαν από  1-1-2013  έως  31-12-2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφών

  1. Ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  εγγραφής. (Δίνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου)
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ (Φ.6/498/57863/Δ1,6-4-2016))
  3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Δίνεται από το Σχολείο, ισχύει για τρία χρόνια για να κάνει το παιδί Γυμναστική και υπογράφεται μόνο από Παιδίατρο ή Γενικό Γιατρό ή σε ειδικές περιπτώσεις και Παθολόγο.) atomiko_deltio_ygeias_mathiti_2018
  5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κτλ.
  6. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου, η οποία θα προσκομιστεί από το γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/μαθήτριας  για την εγγραφή του/της  στο Δημοτικό Σχολείο (το «Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου», θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα στο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τις 14/06/2019).

Στην περίπτωση μαθητών/μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητού μπορεί να κατατεθεί στις σχολικές μονάδες έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2018.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου των μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι:

  • Πρόωρη υποδοχή μαθητών – Πρωινή Ζώνη (7:00-8:00)
  • Πρωινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλες τις τάξεις (8:00-13:15)
  • Ολοήμερο πρόγραμμα (13:15-15:00 ή 13:15-16:00)

Στην Πρωινή Ζώνη δύνανται να εγγράφονται μόνο μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο πρόγραμμα.

Στο Ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι καθώς και γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει Πρωινή Ζώνη η υποδοχή των μαθητών θα γίνεται από τους εκάστοτε εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς μόνο από 08:00-08:15.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Λύτρας