Έναρξη μαθημάτων

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.

  • Υποδοχή μαθητών/τριών που φοιτούν στην προαιρετική Πρωινή Ζώνη 07:00 π.μ. – 07:15 π.μ.
  • Πρωινή Ζώνη 07:15 π.μ. -08:00 π.μ.
  • Υποδοχή μαθητών/τριών 08.00 π.μ. – 08.15 π.μ.
  • Έναρξη μαθημάτων 08.15 π.μ.
  • Λήξη μαθημάτων 1.15 μ.μ.
  • Ολοήμερο πρόγραμμα 1.15μ.μ. – 4.00 μ.μ.

Ευχόμαστε σε όλους και όλες, Καλή Αρχή.

Ο Διευθυντής του Σχολείου