Λήξη μαθημάτων και επίδοση Τίτλων Πρόοδου & Τίτλων Σπουδών

Τα μαθήματα για το διδακτικό έτος 2017-2018 λήγουν την Παρασκευή 15-06-2018. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τους γονείς τους θα έρθουν κανονικά στο Σχολείο στις 08:15. Θα ακολουθήσει ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών στο Γ΄ Τρίμηνο. Παράλληλα, θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου στους μαθητές και στις μαθήτριες της Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης και οι Τίτλοι Σπουδών στους μαθητές και στις μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης . Ώρα αποχώρησης μαθητών και μαθητριών 09:30.

Το Διδακτικό Προσωπικό και η Διεύθυνση του Σχολείου σας εύχονται καλό καλοκαίρι!