Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2010

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2010 θα πραγματοποιηθούν από 6  Μαΐου έως και 20 Μαΐου 2019.

Στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες  που γεννήθηκαν από  1-1-2013  έως  31-12-2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφών

  1. Ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  εγγραφής. (Δίνεται από τη Διεύθυνση

     » Διαβάστε όλο το άρθρο

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου