Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/04/ΕΞΕ-61195-2019-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Μουσικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2019-2020.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/04/Συνημμένα-ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ-04_19.pdf