Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης-Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον 2 Σαββατοκύριακα το μήνα

http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/Η-τσάντα-στο-σχολείο-εγκύκλιος-15-1-2019.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2018/09/Microsoft-Word-Η-τσάντα-στο-σχολείο-2018.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/ΤΣΑΝΤΑ-ΣΤΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-2018-2019-converted.pdf http://blogs.sch.gr/dimasves/files/2019/02/Ενημερωτικό-σημείωμα-ΦΕΒ-2019.pdf