Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου  έως 20  Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το  αριθμ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021   έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο οποίο ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, που είναι τα εξής:

1.Αίτηση Γονέα/Κηδεμόνα.

2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή κοινότητας. Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφορικού συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή.

5.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (π.χ. έντυπο φορολογικής δήλωσης, λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο).

6.Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου, το οποίο διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από τα νηπιαγωγεία με τη λήξη διδασκαλίας των μαθημάτων. Έως τότε οι γονείς-κηδεμόνες προσκομίζουν Βεβαίωση Φοίτησης, από το αντίστοιχο νηπιαγωγείο.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άστρους ορίζονται σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.2.1/1709/26-03-2018, ΑΔΑ: Ω5ΘΒ4653ΠΣ-ΓΣΩ Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας και είναι τα εξής:

  •   Το τμήμα της πόλης του Άστρους (Δ.Κ. Άστρους) το οποίο ορίζεται Βόρεια: από τα όρια της πόλης του Άστρους (Δ.Κ.Άστρους), Δυτικά: από τα όρια της πόλης του Άστρους (Δ.Κ. Άστρους), Ανατολικά: Από το σημείο τομής της Επαρχιακής Οδού Άργους-Άστρους με την Περιφερειακή Επαρχιακή Οδό Άστρους-Λεωνιδίου έως τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Άστρους-Παραλίου Άστρους, τη βόρεια πλευρά της οδού Αγίου Νικολάου, τη βόρεια πλευρά της οδού Κυριακού, έως τη διασταύρωση Αγίου Κων/νου, την δυτική πλευρά της οδού Πανούκου έως τη γέφυρα Μελιγούς του ρέματος Γιοτσαλίτη (όρια της Τ.Κ. Μελιγούς) και νότια το βόρειο τμήμα του ρέματος Γιοτσαλίτη (όρια της Τ.Κ. Μελιγούς) έως τα όρια της πόλης του Άστρους (Δ.Κ. Άστρους) προς τα δυτικά.
  •   Ο Συνοικισμός Αγίου Ιωάννη.

Για τις εγγραφές μπορούν να προσέρχονται οι γονείς κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του Σχολείου στο τηλέφωνο 2755022342

Αφήστε μια απάντηση