Ενημέρωση γονέων


Tα εργαστήρια δεξιοτήτων

Οκτ 202114

1 Για το σχολικό έτος 2021-22 οι άξονες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε ότι αφορά τη διδακτική διαδικασία θα κινηθούν σε μια κατεύθυνση ομαδοσυνεργατισμού, δημιουργικότητας και κριτικού αναστοχασμού. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θέλουμε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, την καλυτέρευση της οικολογικής πρακτικής, τη γνωριμία και υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κυρίως όσων άπτονται του σχολικού περιβάλλοντος, τη κατανόηση του μηχανικού και ρομποτικού κομματιού του ανθρώπινου βίου, τη προετοιμασία έναντι των κινδύνων φυσικών καταστροφών, τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών σε θέματα οικονομίας και χρήματος και την αυτοπροστασία τους στα ψηφιακά περιβάλλοντα.
2 Την ανάθεση του συντονιστή των ΕΔ στην Γρηγορίου Αικατερίνη……………………………………………………………………………..
3 Τις ανά τάξη/τμήμα αναθέσεις στους εκ/κούς:

Α τάξη, ανάθεση στην Γρηγορίου Αικατερίνη ΠΕ 70
Θεματική ενότητα: Ευ ζην, υποενότητα Διατροφή
Γενικός τίτλος : Τρέφομαι υγιεινά – η σημασία του πρωινού γεύματος.
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές να αποκτήσουν συνδυαστικές και υγιεινές διατροφικές συνήθειες, ασκώντας επιρροή στην οικογένεια τους, να τους συνοδεύουν στη ζωή τους, να καταστούν ικανοί να αντιστέκονται στο έτοιμο, γρήγορο και ανθυγιεινό φαγητό, και να επηρεάζουν θετικά τους συνομηλίκους τους.
Τίτλοι ΕΔ : 1 Κατασκευή διατροφικής πυραμίδας, 2 Επίσκεψη στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, 3 Επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, 4 Τρώμε πρωινό στην αυλή του σχολείου, 5 Δημιουργούμε τραγούδι για το πρωινό, 6 Δημιουργούμε αφίσα.
Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον, υποενότητα Οικολογία
Γενικός τίτλος : dirty stories, Σκέφτομαι πριν το πετάξω
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Μέσα από την κατανόηση του ανθρώπινου ρόλου, στη βλάβη και στη προστασία του περιβάλλοντος, να επεξεργαστούν θεωρητικά και κυρίως βιωματικά την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και τη χρηστή διαχείριση απορριμμάτων.
Τίτλοι ΕΔ : 1 Που πάνε τα σκουπίδια, 2 Έρευνα στη τάξη και στο σχολείο για το θέμα, 3 Τρόποι μείωσης απορριμμάτων, 4 Πρακτικός τρόπος γνώσης της αποσύνθεσης κάποιων υλικών, 5 Κατασκευές με «σκουπίδια» 6 Σκυταλοδρομία ανακύκλωσης, 7 Δημιουργία αφίσας, 8 Ομαδικό παιχνίδι, 9 Κατασκευή επιδαπέδιου παιχνιδιού
Θεματική ενότητα: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, υποενότητα Ανθρώπινα δικαιώματα.
Γενικός τίτλος : Τα δικαιώματα των παιδιών
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Γνωριμία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη παραβίαση τους, διαχείριση «προβληματικών καταστάσεων», κατανόηση των εννοιών ξενοφοβία και ρατσισμός.
Τίτλοι ΕΔ : 1 Ιδεοθύελλα, 2 Ανθρώπινο σώμα και λειτουργίες, 3 Στη Ζυμαροχώρα, 4 Κέικ προσωπικότητας, 5 Δημιουργία Αφίσας
Θεματική ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ, υποενότητα Εκπαιδευτική ρομποτική
Γενικός τίτλος : Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Συνεργασία για την επιλογή και ταξινόμηση πληροφοριών, ανάλυση σύνθετων εργασιών σε απλούστερες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε μια απλή λογαριθμική συλλογιστική.
Τίτλοι ΕΔ: 1 Τα ανακυκλώσιμα και μη υλικά, 2 Ο σχεδιασμός του «χωριού» στο πάτωμα και το χτίσιμο του από ανακυκλώσιμα υλικά, 3 Η ομάδα οδηγεί τον τυφλό, 4 Κατασκευή ρομπότ από άχρηστα υλικά και πορεία στο «χωριό»

Β τάξη, ανάθεση στη Νικολακάκη Μαρία ΠΕ 70
Θεματική ενότητα: Ευ ζην, υποενότητα Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη
Γενικός τίτλος : Δε μαλώνω, δε μαλώνω … αγκαλιά μεγάλη απλώνω
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Η, από μέρους των παιδιών αναγνώριση, των ειδών της ενδοσχολικής βίας, η δημιουργία ενσυναίσθησης για το θύτη και το θύμα, η δημιουργία τρόπων υπεράσπισης των εαυτών τους και των άλλων όταν εκφοβίζονται.
Τίτλοι ΕΔ : 1 Ανάγνωση βιβλίων για το θέμα, 2 Κατασκευή αφίσας, 3 Κατασκευή ενημερωτικού φυλλαδίου, 4 Ομιλία από εξειδικευμένο πρόσωπο, 5 Ακρόαση σχετικών τραγουδιών, 6 Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το θέμα.
Θεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές – Πολιτική προστασία
Γενικός τίτλος : Σεισμός. Και τώρα τι κάνω;
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Να αναγνωρίζουν το φυσικό κίνδυνο, να γνωρίσουν τη πρόληψη και τις συνέπειες από ένα σεισμό, να σκεφτούν λύσεις σεισμικής ασφάλειας της τάξης τους,
Τίτλοι ΕΔ: 1 Ενημέρωση από την πυροσβεστική, 2 Κατασκευή με πλαστελίνη, 3 Παρακολούθηση βίντεο για τον σεισμό, 4 Δημιουργία οδηγού προστασίας
Θεματική ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ, υποενότητα Επιχειρηματικότητα- Αγωγή σταδιοδρομίας
Γενικός τίτλος : Στην τσέπη χαρτζιλίκι
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά να αναγνωρίζουν την έννοια του εισοδήματος και της αποταμίευσης να ξοδεύουν το χαρτζιλίκι τους με σύνεση, να γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη πληρωμής, να αντιληφθούν τις έννοιες έχω ανάγκη, επιθυμώ, δανείζομαι και επιστρέφω.
Τίτλοι ΕΔ: 1 Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού, 2 Κατασκευή φυλλαδίου για την αποταμίευση, 3 Επίσκεψη στο s/m 4 Εικονικό s/m
Θεματική ενότητα: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, υποενότητα Εθελοντισμός- Διαμεσολάβηση.
Γενικός τίτλος : Εθελοντισμός… ένας κόσμος πιο ισχυρός
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας, κατανοώντας τον εθελοντισμό βιωματικά, ως ευθύνη του ενεργού πολίτη.
Τίτλοι ΕΔ: 1Εθελοντικό καθάρισμα παραλίας, ή του σχολείου ή του χωριού 2 Δημιουργία αφίσας, 3 Επίσκεψη του συλλόγου των εθελοντών αιμοδοτών, 4 Συλλογή και 5 δωρεά χρηματικού ποσού στο Χαμόγελο του παιδιού.

Γ/Δ τάξη, ανάθεση στον Καρύδα Αθανάσιο ΠΕ70
Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον, υποενότητα Αειφόρος Ανάπτυξη κλπ
Γενικός τίτλος: 1,2,3… Ανακύκλωσε! Πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση, να διακρίνουν τα παιδιά τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, να γίνει αντιληπτή η επίπτωση της ρύπανσης και η σημασία της ανακύκλωσης.
Θεματική ενότητα: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, υποενότητα Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
Γενικός τίτλος: Τα δικαιώματα μου
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές να κατανοήσουν μέσα από τη σχετική διακήρυξη, τα δικαιώματα παιδιών, ανθρώπων και λαών, να αναγνωρίσουν τη σημασία της ενεργής δράσης τους για την προστασία των ανθρ. Δικαιωμάτων και την ανάγκη για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Θεματική ενότητα: Ευ ζην, υποενότητα Διατροφή κλπ
Γενικός τίτλος: Υγιή παιδιά, Υγιής πλανήτης
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, να μπορούν να συντάξουν το πρόγραμμα της εβδομαδιαίας διατροφής τους, να γνωρίσουν τη μεσογειακή διατροφή, να κατανοούν την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, να γνωρίσουν τις έξι βασικές αρχές για καλύτερη ζωή.
Θεματική ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ, υποενότητα Εκπαιδευτική ρομποτική
Γενικός τίτλος: Η ρομποτική του αύριο
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια της ρομποτικής, να μπορούν να λύνουν ένα πρόβλημα με πρακτικά βήματα, να διερευνούν τις δυνατότητες που προσφέρουν διαφορετικά υλικά για την επίλυση ενός προβλήματος, να σχεδιάζουν ένα μοντέλο δράσης και να εντοπίζουν της αδυναμίες του.

Ε/ΣΤ τάξη, ανάθεση στην Αρακαδάκη Μαρία Ειρήνη, ΠΕ 70
Θεματική ενότητα: Ευ ζην, υποενότητα Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη
Γενικός τίτλος : Υπερβολική ενασχόληση με το Διαδίκτυο
Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές να αναγνωρίζουν πότε η ενασχόληση με το Διαδίκτυο γίνεται επιβλαβής, να προστατεύονται από τους «επικίνδυνους ξένους», να αναγνωρίζουν τον εκφοβισμό στο Διαδίκτυο και να διακρίνουν αληθείς και ψευδείς πληροφορίες του ψηφιακού κόσμου.
Τίτλοι ΕΔ : 1 Υπερβολική ενασχόληση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2 Κριτική σκέψη και παραπληροφόρηση, 3 Διαδικτυακό παιχνίδι, 4 Διαδικτυακός εκφοβισμός και προσωπικά δεδομένα.

κάτω από: Ενημέρωση γονέων | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Tα εργαστήρια δεξιοτήτων

Ενημέρωση για τις τάξεις Γ’- Στ’

Απρ 201611

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, οι τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ δεν θα λειτουργήσουν γιατί οι δασκάλες τους θα παρακολουθήσουν υποχρεωτική επιμορφωτική Ημερίδα στο Ρέθυμνο, με θέμα: «Θρησκευτική Εκπαίδευση στο Σύγχρονο Σχολείο» την οποία οργανώνει ο σχολικός σύμβουλος της 2ης περιφέρειας Ρεθύμνου. Η Ημερίδα έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τη με αριθμό.: 3692/06-04-2016 απόφασή της.

κάτω από: Ενημέρωση γονέων | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για τις τάξεις Γ’- Στ’

“Μία Σχολική Σάκα Γεμάτη Αλληλεγγύη”

Μαρ 201627

Συμμετέχουμε στην καμπάνια αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες με τα παρακάτω υλικά:

 • Είδη προσωπικής υγιεινής:
  πακέτο χαρτομάντιλα – πακέτο υγρά μαντιλάκια – οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα – μικρό σαπούνι – μικρή πετσέτα χειρός
 • Είδη ρουχισμού:
  ελαφρύ αδιάβροχο(πόντσο) – ζευγάρι κάλτσες – σετ εσώρουχα
 • Σχολικά είδη:
  τετράδιο ή μπλοκ ζωγραφικής – μικρή κασετίνα με μολύβι, στυλό, ξυλομπογιές, γόμα, ξύστρα – μικρό παιχνίδι (π.χ. μίνι επιτραπέζιο)
 • Τρόφιμα:
  μπάρες δημητριακών – μπισκότα – παστέλια
 • Μήνυμα ελπίδας
  κάρτα ή ζωγραφιά με ένα γραπτό μήνυμα των παιδιών, ένα μήνυμα ελπίδας για καλό ταξίδι ή καλή τύχη στα αγγλικά.

Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι από τα παραπάνω να το φέρει στο σχολείο ως την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

κάτω από: Ενημέρωση γονέων | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Μία Σχολική Σάκα Γεμάτη Αλληλεγγύη”
Δεκέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Κατηγορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διευθύντρια: Κουμεντακάκου Ρούλα
Α΄ τάξη: Κλαπάκη Ντίνα,
Β΄ τάξη: Νικολακάκη Μαρία,
Γ΄-Δ΄ τάξη: Γρηγορίου Κατερίνα,
Ε΄-Στ΄ τάξη: Καλησώρα Ασπασία,
Παράλληλη Στήριξη: Τσιάτσια Σοφία, Καζαντζίδου Δήμητρα,
Φυσική Αγωγή: Τριανταφύλλου Τάσος,
Αγγλικά: Παπαζώη Μαρία,
Γερμανικά: Παπαγεωργίου Δήμητρα,
Μουσική: Περπιράκης Νίκος,
Θεατρική Αγωγή: Κούτσικου ΠαρασκευήΑλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων