Ωράριο λειτουργίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1η ώρα 8.10 – 8.55
2η ώρα 8.55– 9.40
9.40-10.00 διάλειμμα
3η ώρα 10.00-10.45
4η ώρα 10.45-11.30
11.30-11.45 διάλειμμα
5η ώρα 11.45-12.25
12.25-12.35 διάλειμμα
6η ώρα 12.35-13.15
Λήξη πρωινής λειτουργίας

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.15-13.20  Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα

1η ώρα 13.20-14.00 Σίτιση
                                           14.00-14.15 διάλειμμα
2η ώρα                 14.15-15.00  
                                           15.00-15.15 διάλειμμα  
3η ώρα                 15.00-16.00
   
Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος

 

 

Αφήστε μια απάντηση