Πρόγραμμα διέλευσης μαθητικού λεωφορείου

Πρωί

  • Αμυγδαλίτσα:
7.20
  • Βίλλα
7.25
  • Μάνεση:
7.30
  • Μιδέα:
7.35
  • Δενδρά
7.40
  • Πουλακίδα:
7.45
  • Παναρίτη:
7.50
  • Το μεσημέρι το λεωφορείο αναχωρεί πέντε λεπτά μετά το σχόλασμα  και πραγματοποιεί την αντίστροφη διαδρομή, οπότε μπορείτε να υπολογίσετε την ώρα άφιξης των παιδιών σε κάθε χωριό.

Αφήστε μια απάντηση