Ενημέρωση γονέων

Μπορείτε να ενημερώνεστε τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Εκπαιδευτικός Τάξη/διδ. αντικείμενο Ημέρα & ώρα ενημέρωσης
Μάρθα Μόκα Α΄ τάξη Δευτέρα, 5η ώρα
Ελένη Σωκράτους Β΄ τάξη Παρασκευή, 6η ώρα
Αγγελική Τσιωτάκη Γ΄ τάξη Τετάρτη, 4η ώρα
Μαρία Μπράγκα Δ΄ τάξη Παρασκευή, 3η ώρα
Δρίτσα Αικατερίνη Ε΄ τάξη Τετάρτη, 3η ώρα
Κώστας Ιωαννίδης ΣΤ΄ τάξη Πέμπτη 3η ώρα

Αφήστε μια απάντηση