Ενέργειες για την εφαρμογή της Δράσης

Επιγραμματικά για την εφαρμογή της Δράσης πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

 • Ενημέρωση των γονέων (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)
 • Συναντήσεις με το σύνολο των γονέων (διαδικτυακές)
 • Διαμοιρασμός ερωτηματολογίων
 • Αποδελτίωση ερωτηματολογίων
 • Καταγραφή ενδιαφερόντων των γονέων σχετικά με επιμορφωτικές συναντήσεις
 • Καταγραφή δηλώσεων συμμετοχής σε ομάδες εθελοντισμού
 • Προγραμματισμός επιμορφωτικών/ενημερωτικών συναντήσεων
 • Υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχολείου σε συνεργασία με τους γονείς
 • Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Υλοποίηση εργασιών μέσα από τις ομάδες εθελοντισμού
 • Αποτίμηση της Δράσης

Για τα παραπάνω μπορείτε να ανατρέξετε στην προηγούμενη σελίδα με τίτλο: «Σχεδιασμός-Υλοποίηση -Αποτίμηση της Δράσης» και τα σχετικά link που παρατίθενται.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μας, ανάλογα με την υποθεματική της Δράσης.

 

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων