Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στις βασικές γεωμετρικές έννοιες ( Διαδραστική εφαρμογή για παρουσίαση των εννοιών σε geogebra)

Ηλεκτρονικές δοκιμασίες

 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ
 2. ΕΥΡΕΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 1 (παραπληρωματικές – κατακορυφήν)

Παρουσιάσεις Βίντεο – επιδείξεις

 1. Πρόσθεση-αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
 2. Σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων

 3. Σχεδιασμός οξείας και αμβλείας γωνίας

 4. Κατασκευή κάθετης σε σημείο ευθείας

 5. Κατασκευή κάθετης από σημείο εκτός ευθείας

 6. Κατασκευή παραλλήλων ευθειών

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Μικροεφαρμογές σε geogebra Συμμετρία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ηλεκτρονικές δοκιμασίες

 1. ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ

Παρουσιάσεις – Βιντεο

 1. Κατασκευή Μεσοκαθέτου ( επίδειξη)
 2. Κατασκευή μεσοκάθετης ευθυγράμμου τμήματος

 3. Πρακτικές εφαρμογές του θεωρήματος της μεσοκαθέτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   –  ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ( ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ)

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Μικροεφαρμογές σε geogebra   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 Ηλεκτρονικές δοκιμασίες

 1. ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
 2. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ
 4. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

Παρουσιάσεις – Βίντεο – επιδείξεις

 1. Κατασκευή των υψών του τριγώνου

 2. Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου

 3. Κατασκευή ισοσκελούς τριγώνου

1 σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση