ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, επιτελεί σύνθετο και πολυδιάστατο έργο. Κύριο μέλημά του εκτός από την εμπέδωση της ύλης που διδάχτηκε στο πρωινό ωράριο, είναι η προαγωγή της συναισθηματικής και σωματικής υγείας των μαθητών, η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους, μέσα σ΄ένα ευχάριστα διαμορφωμένο περιβάλλον.

Η συνύπαρξη μαθητών όλων των τάξεων, ενισχύει το αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας, σεβασμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους, την ισόρροπη, αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

CC BY 4.0 ΟΛΟΗΜΕΡΟ από 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.

Υποσελίδες

Αφήστε μια απάντηση