Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων – Έναρξη τηλεκπαίδευσης

«Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 16.03.2021 και για όσο χρονικό διάστημα θα
ισχύσει η αναστολή λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη».

Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο του υπουργείου από Τρίτη ξεκινάμε τηλεκπαίδευση…

Αφήστε μια απάντηση