ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

2/θ Δημοτικό Σχολείο Αλφάς :
Η σχολική περιοχή του δημοτικού περιλαμβάνει τους οικισμούς : Αλφά – Σκορδίλο-
Καλλέργος

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

4. Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’
Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α)
από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής
σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν
σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: αα)
βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, ββ) αποδεικτικό στοιχείο από
το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, γγ) το Ατομικό
Δελτίο Υγείας μαθητή και δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από
το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην
περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι
γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο
ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς
αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται
να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας,
εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

2 Σχόλια

    τελειοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Αφήστε μια απάντηση