Εκπαιδευτικοί

Οι δάσκαλοι ανα τάξη!

Διευθυντής : Μπόχτης Σπύρος

1η   Αυλωνίτη Αλεξάνδρα

2η  Τσουμάνης Ξενοφώντας

3η  Μανούσης Αναστάσιος

4η  Φιφή Βασιλική

5η  Σαγιαδινού Χριστίνα

6η  Κολιγιώτη Φωτεινή

Υπευθυνή ολοήμερο :  Μηλιγγού Βαρβάρα