“Μεταβαίνοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς” Erasmus+ Υλικό

a           aa                 aaa

 

Με την ολοκλήρωση του έργου Erasmus της Π.Δ.Ε. Ηπείρου με τίτλο: “Μεταβαίνοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς” (2020-1-EL01-KA101-077952), στο οποίο συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Κωσταβασίλη Βασιλική, Χίλαϊ Άντζελα, Τάτση Αλίκη), σας παραθέτουμε το υλικό από τις δραστηριότητες επιμόρφωσης, σε μία προσπάθεια διάδοσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Στους συνδέσμους που παραθέτονται παρακάτω μπορείτε να βρείτε  παρουσιάσεις της θεωρίας αλλά και προτάσεις τεχνικών και εργαλείων που μπορείτε να αξιοποιήσετε στην μαθησιακή διαδικασία.

 

1η Δραστηριότητα

“Developing Emotional Intelligence”,

Ljubljana-Slovenia, 8/8-14/8/2021

Αξιοποίηση τεχνικών που οδηγούν στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και στη συναισθηματική ενδυνάμωση μαθητών και εκπαιδευτικών.

https://docs.google.com/presentation/d/15IZ9o0sfly10BR5Ncefp09_8l7r3pu5V/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1L-u6xRG7ANgvCft3yPa7KzF5upNVolrl/edit#slide=id.p13

 https://docs.google.com/presentation/d/1JW4T51xecUaygMmh7NUJl7o20Zv41rCH/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/11Ia26E4bkjjc7spYxei118B9a6ZcarMD/edit#slide=id.p1

 

2η Δραστηριότητα

“Adjusting migrant and refugee children to European primary school”

Foligno-Italy, 28/3-1/4/2022

Εδραίωση κλίματος συμπερίληψης και ομαλής ένταξης μειονεκτούντων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.

https://docs.google.com/presentation/d/16MVyG6zTEvCXT1lR0C1nVFlW85ojrwJu/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1eCCnUJzg6R2nsF8zY-dYaHcGLGBQ4Z25/edit#slide=id.p1

 

3η Δραστηριότητα

 “Role-games and Interactive Visual Novels in Education”.

Foligno-Italy, 23/5-27/5/2022

Κατανόηση της έννοιας της παιχνιδοποίησης και προσέγγιση εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

https://docs.google.com/presentation/d/1byLtElEZJRxFYHrtdEYKJIOQ0SJ4Aozm/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/11KmO6G8g0NorGl26fY1l3WfE1WtZwndA/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1R2-yhwFlGdYobOpu6aNjb8dRLbk94EAE/edit#slide=id.p1