Αίτηση για εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΝΤΟΥ 75 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 73134
Tηλέφωνο: 2821099075
Fax: 2821099075 Email: dimagrok@sch.gr
Σχολικό έτος: 2021-2022
Ημερομηνία: 05/05/2022

Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών θα πρέπει από 3 Μάϊου έως τις 31 Μάϊου 2022, να υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης
συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
υποψηφίου
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
3) δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική
απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να

3
προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί
ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν
εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ – , σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021
εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).
Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων τις
πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι
ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στo Μουσικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου στα Χανιά

https://drive.google.com/file/d/16ugrI7IPn4mpqLkjd404n4LVQdCGGdeg/view?usp=sharing

και στον επόμενο σύνδεσμο την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε.

https://drive.google.com/file/d/11L1vhzZkXwHCxWSyn0tMRGUKGeohURk2/view?usp=sharing

Η   Δ/νση του Σχολείου