Ενημέρωση για τη λειτουργία του κυλικείου στις 27, 28 και 29 Ιανουαρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το κυλικείο του σχολείου μας δεν θα λειτουργήσει Δευτέρα 27 ,  Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου λόγω ασθένειας της Κυρίας Αγγελικής.. Από Πέμπτη 30 Ιανουρίου θα λειτουργεί κανονικά.

 

Τα παιδιά να κρατούν το κολατσιό  τους από το σπίτι.

Η Δ/νση του σχολείου