Επιμορφωτική Δράση στις 6/12/2019

Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, το σχολείο θα είναι
κλειστό για όλους τους μαθητές, γιατί οι εκπαιδευτικοί των τάξεων, θα
παρακολουθήσουν επιμορφωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Διαφοροποιημένη
διδασκαλία». Την ημερίδα διοργανώνει η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κ.
Ντούλια Αθηνά και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου, από τις 8:00 έως
τις 14:00. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.