Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο

«Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης»
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2)
Σαββατοκύριακα το μήνα» (ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019).
Επισημαίνεται, ότι η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του
διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια
συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την
προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου σε καμία
περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα να εφαρμόσει τη δράση διαμορφώνοντας το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου. Οι ημερομηνίες που θα εφαρμοστεί η δράση είναι:

α) 11 και 25 Οκτωβρίου, β) 8 και 22 Νοεμβρίου, γ) 6 και 20 Δεκεμβρίου, δ) 17 και 31 Ιανουαρίου,  ε) 14 και 28 Φεβρουαρίου, στ) 13 και 27 Μαρτίου, ζ)10 Απριλίου, η) 8 και 22 Μαΐου  και τέλος 12 Ιουνίου.

Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση