Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Aγαπητοί γονείς,

Οι κανόνες στο σχολείο, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν και σας κοινοποιούνται τα παρακάτω:

Η φοίτηση των μαθητών- Απουσίες

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, το οποίο με τη σειρά του επικοινωνεί με την οικογένεια σε περίπτωση μη ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία.

Η απουσία μιας(1) ημέρας δικαιολογείται από τον γονέα την ίδια ημέρα ή κατά την επάνοδο του μαθητή.

Οι απουσίες δύο (2) και περισσότερων ημερών δικαιολογούνται μόνο με ιατρική γνωμάτευση.

Αν ο μαθητής αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, ο γονέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση πρόωρης αποχώρησης.

Η συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και στις αθλητικές δραστηριότητες εκτός τάξης  απαιτεί  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.). Αυτό προσκομίζεται στις Α΄ και Δ΄ τάξεις.

Άφιξη στο σχολείο

Οι μαθητές που παρακολουθούν τη ζώνη Πρόωρης Υποδοχής ( αυτοί που γράφτηκαν  τον Ιούνιο) προσέρχονται από τις 7.00 ως τις 7.15΄.

Οι υπόλοιποι μαθητές προσέρχονται από τις 7.55΄ ως τις 8.10.

Στη συνέχεια η είσοδος κλείνει για λόγους ασφαλείας.

Αν κάποιος μαθητής καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του, παραμένει στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν άμεσα, διότι η πόρτα θα κλείνει.

Αποχώρηση από το σχολείο

Οι ώρες αναχώρησης έχουν ως εξής:

Στο τέλος του  6-άωρου στις 13.15΄ για τις όλες τις τάξεις

Στο ολοήμερο τμήμα  η πρώτη αποχώρηση είναι στις 15.00΄ και η δεύτερη με το πέρας της λειτουργίας του , στις 16.00΄.

Μετά το ωράριο λειτουργίας και το πέρας το μαθημάτων, η ευθύνη των μαθητών βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς, οι οποίοι προσέρχονται έγκαιρα και περιμένουν τους μαθητές έξω από το σχολείο. Σε περίπτωση καθυστέρησης, μη ενημέρωσης και αδυναμίας του σχολείου να επικοινωνήσει με τον γονέα ή κηδεμόνα θα θεωρείται παραμέληση ανηλίκου.

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι αίθουσες κλειδώνουν. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στους διαδρόμους, παρά μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας που τότε το διάλειμμα θα  πραγματοποιείται στον ισόγειο διάδρομο του σχολείου.

Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές βγαίνουν ήρεμα έξω παίρνοντας ό,τι τους χρειάζεται(χρήματα, φαγητό, νερό)και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί.

Στο κυλικείο ψωνίζουν ακολουθώντας τη σειρά τους, με ηρεμία και υπομονή.

Την ώρα του διαλείμματος κινούνται και παίζουν στους χώρους που έχουν οριστεί για κάθε τάξη. Παίζουν ήρεμα σεβόμενοι τους κανόνες λύνοντας τις διαφορές τους με συζήτηση και για κάθε πρόβλημα ενημερώνουν τους εφημερεύοντες δασκάλους,

Τις βροχερές μέρες απαγορεύονται τα ζωηρά παιχνίδια και το τρέξιμο.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένο σημείο και, με συνοδεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, προσέρχονται στην αίθουσα άμεσα και με τάξη. Παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο, μόνο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική.

 

Προσευχή

Αν και οι αλλόθρησκοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μην συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, ωστόσο οφείλουν να σέβονται την ιερότητα της στιγμής, παραμένοντας ήσυχα στο χώρο της προσευχής.

Επισκέψεις-Γιορτές

Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης το σχολικό ωράριο τηρείται, ενώ σε στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται. Στις Εθνικές Γιορτές δεν λειτουργεί το ολοήμερο.

Γονείς – Κηδεμόνες

Οι γονείς και οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών, από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε ορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Ενημερώνονται για θέματα του σχολείου, από τον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου, ή από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Θα πρέπει να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς μεταφέρουν οι μαθητές.

Οφείλουν να ενημερώνουν τον εκπ/κό της τάξης και τον Διευθυντή, για κάθε ιδιαιτερότητα που μα αφορά τη σωματική και την ψυχική υγεία του παιδιού τους. Η χορήγηση φαρμάκου από εκπαιδευτικούς απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αν σε κάποιο παιδί πρέπει να χορηγηθεί φάρμακο , χορηγείται από τον ίδιο το γονέα.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει παιδί στο χώρο του σχολείου. Για κάθε θέμα που θα προκύψει θα ενημερώνεται ο εκπ/κός της τάξης και ο Διευθυντής, οι οποίοι και θα το επιλύσουν.

Το τηλέφωνο του σχολείου (28210-99075) είναι στη διάθεσή των γονέων και κηδεμόνων από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι για οποιαδήποτε ενημέρωση.  Επίσης,  οποιαδήποτε αλλαγή στα τηλέφωνα των κηδεμόνων των μαθητών να ενημερώνεται άμεσα ο εκπ/κός της τάξης.

 

Διαζύγιο – Διάσταση Γονέων

Αν κάποιος από τους γονείς δεν έχει την κηδεμονία του μαθητή, θα πρέπει να το αναφέρει άμεσα στο Διευθυντή του σχολείου.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει την κηδεμονία να προσκομίσει στο σχολείο τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου.

Εξωσχολικοί και λοιποί

Κανένας εξωσχολικός ή άλλος δεν εισέρχεται στο σχολείο εάν δεν έχει εργασία ή άδεια εισόδου.

Γενικά

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα ή επικίνδυνα παιχνίδια

Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται.

Η προστασία του σχολικού κτηρίου είναι αυτονόητη και υπόθεση όλων μας.

Παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να γνωρίζουν, να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι με απώτερο, φυσικά, στόχο την ικανότητα αυτοπειθαρχίας και τον σεβασμό των άλλων.

Αν ωστόσο κάποιος παραβιάζει τους κανόνες και ενώ έχουν εξαντληθεί όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ, θα επιβάλλονται μέτρα(συνέπειες) , τα οποία σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των παιδιών.

Η μείωση της βαθμολογίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνέπεια.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων (συνεπειών) θα επιβάλλονται σε ένα μαθητή με παραβατική συμπεριφορά από το δάσκαλο, το διευθυντή και συνολικά από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Η επιβολή των συνεπειών κλιμακώνεται ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης  και το είδος της παραβατικής συμπεριφοράς.

Έτσι, λοιπόν, θα υπάρξει:

1ο στάδιο

Ø      Παρατήρηση από το δάσκαλο.

Ø      Επίπληξη από το δάσκαλο.

Ø      Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.

Ø      Επίπληξη από το διευθυντή και κάλεσμα του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο.

Εάν παρά τη λήψη των παραπάνω συνεπειών, ο μαθητής δε βελτιώσει την συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες

2ο στάδιο:

Ø      Καλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού και προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

Ø      Καλούνται οι γονείς και η Σχολική Σύμβουλος.

Ø      Προτείνεται στους γονείς να ζητήσουν βοήθεια από παιδοψυχολόγο ή άλλο ειδικό επιστήμονα.

Ø      Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό την αλλαγή  τμήματος του μαθητή ή ακόμα και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου ενός σύγχρονου Σχολείου. Φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας, όπου μέσα σε παιδαγωγικό κλίμα θα παρέχεται στους μαθητές μας ποιοτική διδασκαλία.

Η επιτυχία ενός τέτοιου Σχεδίου προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς της Σχολικής Κοινότητας θα αποδεχθούν όσα, σε γενικές γραμμές, αναφέρονται στον «κανονισμό».